Dolazak i dominacija starih Slavena

Poslije propasti Rimskog carstva slovenska plemena naseljavaju ovo područje tokom VI i VII vijeka nove ere.

U srednjevjekovnom periodu duž obale Vrbasa niče veći broj utvrđenja -gradina.


Seobe Slovena


Staroslovenski bog Perun

Doba doseljavanja Slovena na teritoriju današnje Banjaluke i njihov boravak do kasnog srednjeg vijeka zbog nedostatka pisanih dokumenata  poneki istoričari nazivaju slijepo doba. Istorijskih izvora ima veoma malo. Kao da je neko preskočio nekoliko vijekova od polaska Slovena iz svoje pradomovine (između Karpata i rijeke Dnjepar na jugu i Baltičkog mora na sjeveru) do njihovog dolaska u Banjaluku. Pretpostavlja da je to bilo negdje u sedmom vijeku.

Ono što je pronađeno arheološkim istraživanjima iz 1972. godine, jesu ostaci keramičkih predmeta.


Sojeničko naselje u okolini Banjaluke,
slika iz Muzeja Republike Srpske


Eksponati u Muzeju Republike Srpske

Takođe, zna se i da su Sloveni ovdje, u periodu između VIII i XII vijeka, živjeli u malim otvorenim naseljima, u drvenim kućama, oblijepljenim ilovačom i u kućama ukopanim u zemlju, te da su pisali glagoljicom i bosančicom, narodnim pismom, jednom verzijom ćirilice.

Arheološkim iskopavanjima, pronađeni su ostaci posuđa od keramike, nešto metalnih predmeta i mnogo drozge, koja dokazuje da su stanovnici ovog naselja, još u to vrijeme, prerađivali gvozdenu rudu.