Dolazak Austougarske

 

Odlukom Berlinskog kongresa u Bosnu i Hercegovinu ulaze austrougarske trupe.
Na četiri dana prije ulaska trupa glavnokomandujući austrijske vojske, general Filipović, izdao je  proklamaciju koja se završava riječima: Stanovnici Bosne i Hercegovine! Predajte se s povjerenjem zaštiti slavom ovjenčanih zastava Austrougarskih. Primajte naše vojnike kao prijatelje, pokoravajte se vlastima, odajte se opet radu i bićete štićeni u njegovim plodovima...


Mapa Evrope poslije Berlinskog kongresa

General Filipović

Okupaciona vojska naišla je na otpor, pretežno od muslimanskog življa. Srpsko stanovništvo, iscrpljeno žrtvama u neuspješnom ustanku, bilo je rezignirano i razočarano. Austrijska vojska je u Banjaluku ušla bez borbe. Nekoliko dana poslije ulaska trupa, izvršen je pokušaj protjerivanja austrougarske vojske, koja se bila utaborila na Banjalučkom polju. Napad je bio kratkotrajan i bezuspješan.
 


Poziv na otpor Austrijancima


Spomenik otporu Austrougarskoj okupaciji
(prvobitno spomenik austrijskoj vojsci)

No i sam pokušaj otpora, izazvao je bijes okupatora. Odgovor je bio neprimjereno žestok – došlo je do spaljivanja jednog dijela Banjaluke i odvođenja preko 300 zatvorenika u logor. O toj odmazdi postoji pisani trag u formi apelacije Vase Pelagića britanskoj vladi i javnosti; tačnije lordu Gledstonu, koji se kao lider britanske opozicije protivio odlukama Berlinskog kongresa koje je pordržao tadašnji britanski premijer Disraeli.