Nove ideje

 

Otvaranje Velike realke, 1895. godine privuklo je u Banjaluku veći broj intelektualaca-profesora. Organizuju se đačka i građanska prosvjetno-kulturna društva i ustanove. Bujaju romantične ideje prosvjetiteljskog preporoda, od nacionalno ekstremnih, do južnoslavenskih i ujediniteljskih, ali populističkih i socijalistički revolucionarnih.


Petar Kočić

Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo

Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo osnovano je 1893. godine odigralo je veliku ulogu u buđenju nacionalne svijesti i svojim djelovanjem prevazilazi muzičke okvire.
Petar Kočić i grupa okupljena oko časopisa Otadžbina, bili su predstavnici probuđene svijesti srpskog naroda sa najvećim uticajem. Snažno je prisutna ideja o prisjedinjavanju Srbiji. Austrougarska se vidi kao okupatorska država koja je u potpunosti iznevjerila očekivanja.


List Otadžbina koji je Petar Kočić pokrenuo 1907.

Hrvatsko pjevačko  drušrvo Nada

Postoji i snažna hrvatska opozicija Austrougarskoj, okupljena oko društva Nada, u čijem radu su prisutne ideje južnoslovenskog ujedinjenja, ali i hrvatske samosvijesti.
Muslimanska populacija je u ovom periodu dezorjentisana. Čak je u jednom periodu bojkotovala obavezu slanja djece u školu. Jednim djelom vidi izlaz u jugoslovenskoj ideji što se ogleda u pristupanju jednog broja muslimana Mladoj Bosni.