Davna vremena

Još od paleolitskog perioda uz Vrbas su se na obje njegove strane razvijale naseobine različitih plemena koja su se u ovoj blagonaklonoj dolini zadržavala, živjela i razvijala.
Na prostorima oko Banjaluke zabilježeni su tragovi ljudskog stanovanja od najdavnijih vremena.
Pronađeni su tragovi ljudskog bitisanja u pećina i špiljama, pa se može govoriti da su i prije pojave civilizacije na ovim prostorima boravili ljudi.