Kalendar lova u Republici Srpskoj

 

 

U Republici Srpskoj postoje 92 lovišta, površine 2.541.017 hektra. Postoji 115 lovačkih domova sa nizom lovno-turističkih objekata kao što su čeke, osmatračnice i drugo. U okolini Banjaluke nalazi se nekoliko izuzetno atraktivnih lovišta

Lovno područje Republike Srpske naseljava autohtona divljač visoke trofejne vrijednosti.

 

Kapitalni trofeji medvjeda, divokoze, srndaća, vepra, vuka sa ovih lovišta krase lovačke zbirke širom svijeta.