Grad Banjaluka organizacija po mjesnim zajednicama

Na području grada Banje Luke nalaze se 54 mjesne zajednice.

U tabeli ispod imate njihove nazive, adrese i kontakt telefone.

 Mjesna zajednica

 Sjedište 

 Telefon 

 Agino Selo

 Agino Selo bb

 051/487-977
 065/720-119

 Ada

 Bul. vojvode Stepe Stepanovića 272

 051/423-423
 066/201-877

 Bistrica

 Bistrica bb

 051/277-113

 Borik I

 Beogradska 6

 051/315-347
 065/899-633

 Borik II

 Bul. vojvode Živojina Mišića 41

 051/303-019
 065/899-633

 Borkovići

 Borkovići bb

 051/278-092
 065/675-229

 Bočac

 Bočac bb

 051/367-003
 065/346-195

 Bronzani Majdan

 Bronzani Majdan bb

 051/271-150

 Bulevar

 Simeuna đaka 15

 051/218-198
 065/981-894

 Verići

 Verići bb

 051/399-279
 052/213-952

 Vrbanja

 Stanka Božića Kobre bb

 051/425-126
 065/649-243

 Goleši

 Goleši bb 

 051/276-109
 066/252-523

 Gornja Piskavica

 Gornja Piskavica bb

 051/270-089
 065/540-777

 Debeljaci

 Stanka Božića Kobre bb
 (Vrbanja)

 051/425-126
 065/649-243

 Donja Kola

 OŠ "Branislav Nušić"

 051/279-170
 065/514-464

 Dragočaj

 Dragočaj bb

 051/393-055
 065/520-433

 Drakulić

 Drakulić bb

 051/381-855
 066/213-232

 Zalužani

 Put srpskih branilaca 175

 051/385-078
 065/538-708

 Karanovac

 Karanovac bb

 051/427-398
 065/919-870

 Kmećani

 Kmećani bb

 051/487-922
 065/920-544

 Kola

 Kola bb

 051/363-408
 065/419-306

 Kočićev vijenac

 Hvarska 1

 051/211-833
 065/993-384

 Krmine

 Krupa na Vrbasu bb

 051/417-172

 Krupa na Vrbasu

 Krupa na Vrbasu bb

 051/417-172

 Lazarevo I

 Željeznička kolonija 21

 051/315-214
 065/356-311

 Lazarevo II

 Željeznička kolonija 21

 051/315-214
 065/356-311

 Lauš I

 Karađorđeva 61

 051/211-439
 065/270-797

 Lauš II

 Karađorđeva 61

 051/211-439
 065/548-364

 Ljubačevo

 Ljubačevo bb

 051/487-978
 065/919-870

 Nova Varoš

 Stevana Mokranjca bb

 051/307-737
 065/239-060

 Obilićevo I

 Cara Lazara 20

 051/464-145
 065/195-607

 Obilićevo II

 Cara Lazara 20

 051/464-145
 065/195-607

 Pavići

 Pavići bb

 051/487-993
 065/718-303

 Paprikovac

 Ranka Šipke 33

 051/309-905

 Petrićevac

 Branislava Nušića bb

 051/355-141
 065/411-222

 Piskavica

 Piskavica bb

 051/390-011
 065/762-788

 Pobrđe

 Simeuna đaka 15

 051/218-198
 065/981-894

 Potkozarje

 Potkozarje bb

 051/395-087

 Prijakovci

 Prijakovci bb

 051/392-227
 065/522-513

 Rekavice I

 Rekavice bb

 051/365-096
 065/468-717

 Rekavice II

 Rekavice bb

 051/487-976
 065/468-717

 Rosulje

 Mladena Stojanovića 100

 051/316-480
 065/984-132

 Saračica

 Saračica bb

 051/273-022
 065/545-886

 Šargovac

 Šargovac bb

 051/380-983
 065/356-417

 Srpske Toplice

 Od Zmijanja Rajka bb

 051/467-533
 065/279-616

 Starčevica

 V. Đ. Kecmanovića 1

 051/437-569
 065/496-939

 Stratinska

 Bronzani Majdan bb

 051/271-150

 Stričići

 Stričići bb

 051/363-414
 065/718-303

 Centar I

 Aleja Svetog Save 30

 051/305-785
 065/799-316

 Centar II

 Kralja Petra I Karađorđevića 113

 051/302-284
 065/799-316

 Česma

 Petra Velikog 30

 051/301-472
 065/745-874

 Šimići

 Šimići bb

 051/488-014
 065/930-618

 

 

Postoji 16  mjesnih kancelarija.

U tabeli ispod imate njihove nazive, adrese i  kontakt telefone.

 Mjesna kancelarija

 Sjedište

 Telefon

 Borkovići

 Borkovići bb

 051/278-093

 Bočac

 Bočac bb

 051/367-004

 Bronzani Majdan

 Bronzani Majdan bb

 051/271-122

 Vrbanja

 Rade Radića 155

 051/425-125

 Goleši

 Goleši bb

 051/276-030

 Dragočaj

 Dragočaj bb

 051/392-294

 Zalužani

 Zalužani - Dom kulture

 051/385-243

 Karanovac

 Karanovac bb

 051/427-218

 Kola

 Kola bb

 051/363-303

 Krupa na Vrbasu

 Krupa na Vrbasu bb

 051/417-173

 Piskavica

 Piskavica bb

 051/390-118

 Potkozarje

 Potkozarje bb

 051/395-318

 Saračica

 Saračica bb

 051/272-650

 Srpske Toplice

 Od Zmijanja Rajka 30

 051/430-141

 Stričići

 Stričići bb

 051/363-413

 Šimići

 Potkozarje bb

 051/395-318