Banjaluka - PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ

 

Linija broj 2B: BANJA LUKA – (Trn) – BUKOVICA

 

Re8dni broj

S t a j a l i š t e

Međustanično

rastojanje (km)

Vrijeme putovanja u minutama

1

Parkiralište med. elektronika

0.0

0

2

Nova Varos Kalvan

1.0

2

3

Crvene zgrade

1.9

4

4

Lesnina

2.6

6

5

Pijaca

3.2

7

6

Poljoprivredna škola

3.7

9

7

Lazarevo r.

4.5

10

8

Kasarna Kozara

5.3

11

9

Motel Inter

5.9

13

10

Autoservis Derviš

6.9

14

11

Novakovića put

7.5

16

12

Zalužani

         8.6

17

13

Građa

9.1

20

14

Begići

9.7

21

15

Radman zadruga

10.3

23

16

Trn škola

10.8

25

17

Jablan nadvožnjak

11.5

27

18

Jablan kanal

12.0

29

19

Jablan bagremi

13.0

31

20

Jablan prodavnica

14.0

33

21

Bukovica škola

15.0

35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlazak:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Medicinska elektronika

 

RADNI DAN:

7.00      8.15      10.15    11.00    13.15    14.30    15.15 (do Trna) 16.15    17.15    19.15

20.15    22.15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NERADNI DAN:

7.15      8.45      10.30    12.00    12.30 (do Trna) 13.30    15.00    16.30    19.00    20.30    22.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povratak:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Jablan

 

RADNI DAN:

6.00      6.30      8.00      9.30      11.00    12.30    14.00    15.15 (do Trna) 18.00    20.00    21.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBOTOM:

5.45      6.30      8.00      9.45      11.15 (do Trna) 12.45    14.15    15.45    17.15    19.45    21.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEDJELJOM:

6.30      8.00      9.45      11.15 (do Trna) 12.45    14.15    15.45    17.15    19.45    21.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linija se održava u kooperaciji sa „Golubić“ Kotor Varoš. Izdaju se zajedničke mjesečne karte, a koje uz doplatu važe za sve gradske linije Autoprevoza.