Banjaluka - PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ

 

Linija broj 30: BANJA LUKA(Parkiralište med. elektronika) – (Trn) – RAJČEVCI

 

Redni broj

S t a j a l i š t e

Međustanično

rastojanje (km)

Vrijeme putovanja u minutama

1.         

Medicinska elektronika

0,0

0

2.         

Nova Varoš Kalvan

1,0

2

3.         

Crvene zgrade

1,9

4

4.         

Lesnina

2,6

6

5.         

Nova pijaca

3,2

7

6.         

Poljoprivredna škola

3,7

10

7.         

Lazarevo r.

4,5

12

8.         

Kasarna Kozara

5,3

13

9.         

Motel Inter

5,9

16

10.      

Autoservis

6,9

18

11.      

Novakovića put

7,5

19

12.      

Zalužani

8,6

20

13.      

Građa

9,1

23

14.      

Begići

9,7

24

15.      

Radman zadruga

10,3

26

16.      

Trn škola

10,8

27

17.      

Trn gostiona

11,5

28

18.      

Trn dom

12,5

29

19.      

Glamočani

14,5

31

20.      

Klašnice r.

16,5

34

21.      

Klašnice I

16,8

36

22.      

Slatina r.

17,8

37

23.      

Dragići

18,8

38

24.      

Đukići

19,8

39

25.      

Čardačani

20,8

40

26.      

Boškovići

22,8

41

27.      

Bunića put

23,3

43

28.      

Pejići

23,8

44

29.      

Aleksiću OŠ

24,8

47

30.      

Aleksići

26,8

48

31.      

Gligorići

27,8

49

32.      

Rogići

28,8

50

33.      

Vitnik

30,8

52

34.      

Todorovići

31,8

54

35.      

Ljubatovci

32,8

56

36.      

Ljubatovci II

33,8

58

37.      

Rajčevci

34,8

60

 

Odlazak:

Polasci sa terminusa: Parkiralište med. elektronika 

 

RADNI DAN:

11.15                15.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEDJELJA I PRAZNIK:

14.00

 

Povratak:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polasci sa terminusa: Rajčevci

RADNI DAN:

5.30                  12.30

NEDJELJA I PRAZNIK:

07.00

Izdaju se mjesečne karte Autoprevoza.