Banjaluka - PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ

 

Linija broj 32: BANJA LUKA(Parkiralište med. elektronika) – VERIĆI – DONJA PISKAVICA – Miloševići

 

Redni broj

S t a j a l i š t e

Međustanično

rastojanje (km)

Vrijeme putovanja u minutama

1.         

Parkiralište med. elektronika

0,0

0

2.         

Nova Varoš Kalvan

0,9

2

3.         

Crvene zgrade

1,8

5

4.         

Lesnina

2,6

8

5.         

Lazarevo r.

4,1

12

6.         

Autoservis

6,4

16

7.         

Srpski Milanovac

7,9

19

8.         

Tunjice

9,2

22

9.         

UNIS

10,8

24

10.      

Krajinagas

11,6

25

11.      

Dragočaj r.

12,4

26

12.      

Elektroprenos

13,3

28

13.      

Prijakovci

15,2

31

14.      

Radinjača

17,4

34

15.      

Mišin Han

19,5

37

16.      

Stipin Han

20,9

40

17.      

Potkozarje 1

22,3

42

18.      

Potkozarje 2

23,7

45

19.      

Milakovići 1

25,2

47

20.      

Milakovići 2

25,9

48

21.      

Piljagići

27,4

        51

22.      

Verići polje

29,4

53

23.      

Radulji

30,4

54

24.      

Đurići-Babići

31,8

55

25.      

Dragičevići

32,8

56

26.      

Gajevi

33,5

57

27.      

Lugovi

34,8

58

28.      

Kneževići

35,6

59

29.      

Donja Piskavica

36,9

60

30.      

Jadranka

37,8

61

31.      

Prodavnica Adamovići

38,7

62

32.      

Raskr. Stari Hrast

40,2

63

33.      

Miloševići

41,1

65

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlazak:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Parkiralište med. elektronika

 

RADNI DAN:

6.40M  8.00      9.10      10.20M            12.15    14.25    15.10M              16.25  17.20M            19.30    20.20    22.10

 

NERADNI DAN:

6.40M 9.10     10.20M              12.15  14,25  15.10 M   1 7.20        19.30  22.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:          M –polasci do Miloševića

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Povratak:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Donja Piskavica

 

RADNI DAN:

05.35    6.20      7.45      9.45      11.30    13.15    15.45    18.20    19.20    20.20

 

NERADNI DAN:

5.35      6.20      7.45     11.30     13.15    15.45   18.20     19.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Miloševići

 

RADNI DAN:

6.15      7.40      11.25    16.10 (do Piskavice)      19.15

 

NERADNI DAN:

6.15      7.40      11.25   19.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linija Banjaluka(Parkiralište med. elektronika) – Verići – Donja Piskavica se održava u kooperaciji sa „Rale Turs“ Banja Luka. Izdaju se zajedničke mjesečne karte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------