Banjaluka - PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ

 

Linija broj 38: BANJA LUKA(Parkiralište med. elektronika) – (Trn) – CRKVENA

 

 

Redni broj

S t a j a l i š t e

Međustanično

rastojanje (km)

Vrijeme putovanja u minutama

1.         

Parkiralište med. elektronika

0,0

0

2.         

Nova Varoš Kalvan

1,0

2

3.         

Crvene zgrade

1,9

5

4.         

Lesnina

2,6

8

5.         

Pijaca

3,2

12

6.         

Poljoprivredna škola

3,7

16

7.         

Lazarevo r.

4,5

19

8.         

Kasarna Kozara

5,3

22

9.         

Motel Inter

5,9

24

10.      

Autoservis

6,9

25

11.      

Novakovića put

7,5

26

12.      

Zalužani

8,6

28

13.      

Građa

9,1

31

14.      

Begići

9,7

34

15.      

Radman zadruga

10,3

37

16.      

Trn škola

10,8

40

17.      

Trn gostiona

11,5

42

18.      

Trn dom

12,5

45

19.      

Glamočani

14,5

47

20.      

Klašnice r.

16,5

48

21.      

Klašnice I

17,0

51

22.      

Slatina r.

18,0

53

23.      

Dragići

19,0

54

24.      

Đukići

20,0

55

25.      

Čardačani

21,0

56

26.      

Boškovići

23,0

57

27.      

Drugovići r.

26,0

58

28.      

Drugovići

28,0

59

29.      

Bjeloši

29,0

60

30.      

Koljani

30,0

61

31.      

Hrvaćani

32,0

62

32.      

Dobrak

34,0

63

33.      

Potočani

37,0

64

34.      

Kojin Han

38,0

65

35.      

Crkvena

44,0

75

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlazak:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Banja Luka( Parkiralište med. elektronika)

 

RADNI DAN:

10.00    14.45    19.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NERADNI DAN:

10.00     14.45     19.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povratak:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Crkvena

 

RADNI DAN:

06.00    11.45    16.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NERADNI DAN:

06.00    11.45   16.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izdaju se mjesečne karte Autoprevoza.