Banjaluka - PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ

Linija broj 3A: BANJA LUKA – ČELINAC - Branešci

 

Redni broj

S t a j a l i š t e

Međustanično

rastojanje (km)

Vrijeme putovanja u minutama

1

Banja Luka (Nova ASt)

 

 

2

Lesnina

1.0

2

3

PMF

2.0

4

4

Pošta

3.3

7

5

Ugled

4.5

8

6

Trgovačka škola

5.0

9

7

Osnovna škola

5.8

10

8

Rebrovac

6.5

11

9

Medeno Polje

7.6

13

10

Kamenolom

8.2

14

11

Vrbanja

9.1

15

12

Vrbanja Vatr. dom

10.0

16

13

Vrbanja OŠ

10.5

17

14

Vrbanja prod.

10.9

18

15

Cvjećar

11.7

19

16

Blaževići

12.8

21

17

Zeleni Vir

13.9

23

18

Predići

15.0

25

19

Zmajevac

15.7

26

20

Marjanovići

17.1

27

21

Čelinac r.

18.3

28

22

Čelinac zadr.

18.6

29

23

Čelinac

19.0

30

 

Redni broj

S t a j a l i š t e

Međustanično

rastojanje (km)

Vrijeme putovanja u minutama

1

Čelinac

 

 

2

Štrbe

3.0

6

3

Bojići

6.2

10

4

Jošavka

9.8

15

5

Mlinska Rijeka

14.4

21

6

Brezičani

21.4

31

7

Brezičani r.

22.8

34

8

Grabik

23.8

36

9

Pobranovo brdo

24.8

37

10

Branešci r.

25.8

39

11

Branešci

28.5

44

Odlazak:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Banja Luka (Nova ASt – Terminal GPS)

 

RADNI DAN:

6.45      8.15      8.45      9.00      9.45J    10.15    10.45            11.45    12.00    12.45J  12.55    13.30Bz           

14.10    14.40Bz            15.20    15.30            16.30    17.10    17.40    18.45Bz            19.15            19.25    20.40            22.15

 

NERADNI DAN:

8.15      8.45      9.00      9.45J    10.4511.45   12.00    12.45J  14.10    15.3016.30   17.10

17.40    19.15            20.40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:          –polazak do Branešaca

                        Bz –polazak do Brezičana

                        J –polazak do Jošavke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Banja Luka (Nova ASt – polasci za Kotor Varoš i Teslić)

 

SVAKI DAN:

7.10      9.00      9.30      10.25    11.30    12.30    13.30    15.00    17.25    18.00    21.30    23.00

 

RADNI DAN:

5.45     6.45     13.00   18.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povratak:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polasci sa terminusa: Čelinac

 

RADNI DAN:

6.05      6.50Bz  7.25Bz  7.45      7.53 8.30J    9.30      10.00    10.15    10.45    12.20    13.00

13.19            13.25    14.45    16.00    16.30    17.55Bz            18.45    19.30    20.00    21.15

 

NERADNI DAN:

6.50Bz  7.25Bz  7.45      9.30      10.00    10.15    12.20    13.00    14.45    16.30    17.55Bz            19.30    20.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:          –polazak iz Branešaca

                        Bz –polazak iz Brezičana

                        J –polazak iz Jošavke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polasci sa terminusa: Čelinac (prolasci iz K. Varoša i Teslića)

 

SVAKI DAN:

7.11     7.24     8.16     15.39   15.51   18.56   20.24

RADNI DAN:

6.09     12.54   16.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polasci sa terminusa: Jošavka

 

SVAKI DAN:

8.10      10.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polasci sa terminusa: Brezičani

 

SVAKI DAN:

6.10      6.30      17.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polasci sa terminusa: Branešci

SVAKI DAN:

7.09      12.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linija Banja Luka - Čelinac se održava u kooperaciji sa „Golubić“ Kotor Varoš i „Tomotrans“ Čelinac. Izdaju se zajedničke mjesečne karte.