Azil za pse

Prihvatilište za napuštene pse Grada Banjaluka smješteno je u Ramićima. O napuštenim i izgubljenim psima se vodi briga, pruža odgovarajuća veterinarska zaštita, a svi psi - koji se daju na usvajanje - prolaze, osim veterinarskog pregleda i vakcinisanja, i test procjene karaktera.

Usvajanje pasa je besplatno!
Ukoliko zainteresovani usvoje psa i požele da ga sterilišu, biće izvršena besplatna sterilizacija.


Pozivamo sve zainteresovane građane da pruže novi dom nekom od napuštenih ljubimaca, koji se sada nalaze u prihvatilištu.

Dodatne informacije mogu da se dobiju na brojeve telefona: 051/484-800, 065/481-366 i 065/516-957.