Banjaluka ima zadovoljavajuću hotelsku ponudu..Postojei sve vrste hotela od onih luksuznih do onih sa pristupačnim cijenama.
Hoteli u Banjaluci su raspoređeni tako da pokrivaju cijeli grad, tako da jednostavno možete obezbjediti adekvatan smještaj.


Izgled prve turističke agencije u Banjaluci u vrijeme Vrbaske Banovine


Evo spiska najpoznatijih hotela sa adresama i brojevima telefona:

Naziv hotela

adresa

telefon/fax

mail

Hotel BOSNA

Kralja Petra I Karađorđevića 97 

tel: +387(0)51 215 775
fax: +387(0)51 215 717

e-mail: info@hotelbosna.com
http://www.hotelbosna.com/

Hotel PALAS

Kralja Petra I Karađorđevića 60
 

tel: +387(0)51 218 723, 218 724
fax: +387(0)51 218 725

e-mail: hotelpalasbl@inecco.net
http://www.hotelpalasbl.com

Hotel ATINA

Slobodana Kokanovića 5
 

tel: +387(0)51 334 800
fax: +387(0)51 334 811

e-mail: hotelatina@teol.net
http://www.hotelatina.com

Hotel TALIJA

Srpska 9

tel: +387(0)51 327 460
fax: +387(0)51 349 200

e-mail: talija@teol.net
http://www.hoteltalija.com

Hotel MERRIOT

Kozarska 85
 

tel: +387(0)51 222 870
fax: +387(0)51 217 801

 

Hotel IDEJA

Meše Selimovića 6
 

tel: +387(0)51 217 444
fax: +387(0)51 413 050

e-mail:motel.dragana@blic.net
http://www.hotelideja.com

Hotel FIRENCA (Garni)

Uroša Predića 1
 

tel: +387(0)51 311 290, 311 296
fax: +387(0)51 302 725

e-mail: firenca@blic.net
http://www.firencahotel.com/

Hotel DAMJAN (Garni) 

Vase Pelagića 25
 

tel: +387(0)51 213 860
fax: +387(0)51 213 880

e-mail: hoteldamjan@blic.net

Hotel VIDOVIĆ

Jevrejska BB
 

tel: +387(0)51 245 800
fax: +387(0)51 211 100

http://www.hotelvidovic.com

 e-mail: info@hotelvidovic.com

Hotel VILA VRBAS

Brace Potkonjaka 1 

tel: +387(0)51 433 840

fax: +387(0)51 467 650

e-mail: vilavrbas@inecco.net

http://www.hotel-vilavrbas.com

Hotel Čubić 
Glamočani bb  tel: +387(0)51 331-000 
331-000
 
Alas
 
Braće Mazar i majke Marije 48, tel +387(0) 51 212 622 
+387(0) 51 211 678 
http:///www.alasbl.com
e-mail::info@alasbl.com
Kaldera Boutique Hotel (five stars hotel) Aleksandrovac, Laktaši tel +387(0)51/582 300
fax +387(0) 51/582 282
http://wwwhotelkaldera.com 
e-mail: hotel@hotelkaldera.com