Fotoalbum Stara Banjaluka u doba turske vladavine

Ilustracije iz vremena turske vladavine su preuzete sa CD-a,
 koji je dodatak monografije BL bez tajni 

 

Zaustavi SlideShow