Slide show se pokreće dvoklikom na bilo koju sliku iz galerije