Odlukom Berlinskog kongresa u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine ulaze austrougarske trupe.

Banjaluka 1879. godine postaje sjedište okruga i kotara, oformljene su i odgovarajuće ustanove.

     

Pod protektoratom Austrougarske Banjaluka se ubrzano razvija.

Gradi se novi centar i grad se sve više širi sjeverno od stare čaršije.

Grad kao da se budio iz vjekovne letargije.

Banjaluka se od početka dvadesetog vijeka može smatrati gradom na periferiji Evrope.
Slide show Nastavak Banjaluka u doba Austrougarske

HomePage Blinfo
 

Više detalja i informacija potražite u monografiji Banjaluka bez tajni.

Copyright Moj Tim & Miroslav Mihaljišin