SlideShow Stara Banjaluka u doba vladavine Austrougarske.

Ilustracije  su preuzete sa CD-a koji je dodatak monografije Banjaluka bez tajni

 

Zaustavi SlideShow