Banjaluka grad zelenila

 

English 

Upoznajte samo se sa nekim od banjalučkih aleja, parkova i zelenih oaza. 

Home

Gradski park

Aleje

Fontane

M.Stojanović

Aqua park

Parkovi ostali

Trešnjik

Zoo Vrt 

Banjalučke aleje

 

Neko je izbrojao više od deset hiljada stabala u gradu Banjaluci. Gotovo svaka ulica je aleja za sebe. Evo nekih najpoznatijih.

Drvored koji uokviruje Vrbas je zasigurno najduža i najljepša aleja u Banjaluci. On je nastao bez plana i nema jedinstven stil, ali to mu daje prirodan šarm i ljepotu. Uz Vrbas preovlađuju vrbe i topole, ali ima i dosta platana i lipa.

Vrbas 1 Vrbas 2
Vrbas 3 Vrbas 4
Vrbas 5
Vrbas 6

Kad se u Banjaluci kaže Aleja, obično se misli na aleju koja ide centrom grada paralelno sa Vrbasom od Turbeta do Bojića hana i proteže  ulicama Kozarska, Skendera Kulenovića, kralja Petra Karađorđevića I, i Mladena Stojanovića u dužini od oko 7 km. Čine ga uglavnom stabla kestena i lipe, sa pokojim platanom. U posljednje vrijeme stara stabla se najčešće mijenjaju sa stablima cedra.

BL Aleja 1 BL Aleja 2
BL Aleja 3 BL Aleja 4
BL Aleja 5 BL Aleja 6
BL Aleja 7 BL Aleja 8
BL Aleja 9 BL Aleja 10
BL Aleja 11 BL Aleja 12
BL Aleja 13 BL Aleja 14
Aleja zaljubljenih 
z1 z2
z3
z4
Aleja Svetog Save
Aleja Sv Save 1 Aleja Sv Save 2
Aleja Sv Save 3 Aleja Sv Save 4

 

Copyright© 2011, M.B. & mojTim